One thought on “Kalimaat Raad Kaga Tagaaya Qofka Qalbigiisu Soo Jeedo (Q 1aad)

Leave a Reply

Your email address will not be published.