One thought on “In Nafta Lala Jihaado

  1. jazaakumullahu khayran cidii inuukaqayb qaadatay website aadka u qiimaha basan ee dacawiga ah

Leave a Reply

Your email address will not be published.