One thought on “Al-Yaaquutu Nafiis – 1aad

  1. walal waxna lagama dajisan karo waxna lagama dhegeysankaro intaad cusbooneysiiseen …………………
    bal na caaawiyA maxaa khaldan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *