One thought on “Tafsiir Surah An-Naas’ – 1- 6

  1. Sheekhana ilaahay miizaanka xasanaadadaada hakuugu daro cilmigaa aad noo faa’daysay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *