One thought on “Tafsiir Surah Al-Axzaab {aayada 56-73}

  1. Ilaahay. Qayr. Badan. Haydin siiyo
    Dadka. Gacanta ku haya. Manhaj. Online. Hana. Laga. Ilaaliyo. Halkaan
    Ducaada. Ahlu. Bidica. Inay. Salafiyiin. Iska. Dhigaan

Leave a Reply

Your email address will not be published.