Qur’aanka | Suurah Fussilat

One thought on “Suurah Fussilat – Naadir Al-Qallawi

  1. Waxaan rabaa inaan galo tafsiirka quraanka si aan u barto waanaan u bogey shiikhan waxaa iigu horaysa maanta. Sidaan u helaa xaga. Hoose ee inaan ka bilaabo ayaan doonayaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *