2 thoughts on “Suaalo Ku Saabsan Fiqiga

  1. Waxan rabay in warbixin la iga siiyo websitekan qaabka sheekhyada su aalaha loo weydiin karo mahadsanidiin jawaab wacsab

    1. Su’aalaha naga soo gaadha dadwaynaha waanu ururinaa oo sheekh mashaaikhda sunnada ka mid ah ayaa ka jawaaba. Markaas ayaa la nashriyaa In sha Allaah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *