One thought on “Rawdatul Anwaar – Darsiga 63aad

  1. alle miisanka khayrka ha kugu daro wacdigaaga iyo khayrka aad dadka gaadhsiinayso

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *