Waa Kalmad ka baxday Nadwadii ahayd “Nabadgalyo waxay ku jirtaa in la raaco Qur’aanka iyo Sunnada loona fahmo siday u fahmeen Saxaabadu”

Alexandria, Virginia – USA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *