One thought on “Caqiidat Al-Raaziyayn – Darsiga 4aad

  1. Darsiiga 5aad oo gormee ayaa la so galinaaya website kaani in sha Allaah, may Allah preserve and reward the shaykh. .

Leave a Reply

Your email address will not be published.