Tacasubka Madaahibta التعصب المذهبي

Nadwada:Tacasubka La Diiday, Muuqaaladiisa Iyo wadooyinka Loo Daweeyo الـــتـــعـــصـــب الـــمـــذمـــوم مـــظـــاهـــره وطـــرق عـــلــاجـــه