Risaalada Al-Cibaada – Darsiga 1aad

sheikh: Risaalada Al-Cibaada - رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله    

Risaalada Al-Cibaada – Darsiga 2aad

sheikh: Risaalada Al-Cibaada - رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله