Sare


Maxaa Cusub
Audio Tafsiirka Suuradda Al-Jaathiyah – Darsiga 2aad Audio Tafsiirka Suuradda Al-Jaathiyah – Darsiga 1aad Audio Suurah Al-Jaathiyah – Naadir Al-Qallawi Audio Tafsiirka Suuradda Ad-Dukhaan – Darsiga 3aad Audio Tafsiirka Suuradda Ad-Dukhaan – Darsiga 2aad Audio Tafsiirka Suuradda Ad-Dukhaan – Darsiga 1aad Audio Suurah Ad-Dukhaan – Naadir Al-Qallawi Audio Tafsiirka Suuradda Az-Zukhruf – Darsiga 7aad Audio Tafsiirka Suuradda Az-Zukhruf – Darsiga 6aad Audio Tafsiirka Suuradda Az-Zukhruf – Darsiga 5aad Audio Tafsiirka Suuradda Az-Zukhruf – Darsiga 4aad Audio Tafsiirka Suuradda Az-Zukhruf – Darsiga 3aad Audio Tafsiirka Suuradda Az-Zukhruf – Darsiga 2aad Audio Tafsiirka Suuradda Az-Zukhruf – Darsiga 1aad Audio Suurah Az-Zukhruf – Naadir Al-Qallawi Audio Tafsiirka Suuradda Ash-Shuuraa – Darsiga 7aad Audio Tafsiirka Suuradda Ash-Shuuraa – Darsiga 6aad Audio Tafsiirka Suuradda Ash-Shuuraa – Darsiga 5aad Audio Tafsiirka Suuradda Ash-Shuuraa – Darsiga 4aad Audio Tafsiirka Suuradda Ash-Shuuraa – Darsiga 3aad Audio Tafsiirka Suuradda Ash-Shuuraa – Darsiga 2aad Audio Tafsiirka Suuradda Ash-Shuuraa – Darsiga 1aad Audio Suurah Ash-Shuuraa – Naadir Al-Qallawi Audio Tafsiirka Suuradda Fussilat – Darsiga 6aad Audio Tafsiirka Suuradda Fussilat – Darsiga 5aad Audio Tafsiirka Suuradda Fussilat – Darsiga 4aad Audio Tafsiirka Suuradda Fussilat – Darsiga 3aad Audio Tafsiirka Suuradda Fussilat – Darsiga 2aad Audio Tafsiirka Suuradda Fussilat – Darsiga 1aad Audio Suurah Fussilat – Naadir Al-Qallawi